Zakres usług

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) sporządza poświadczenia:
– własnoręczności podpisu,
– zgodności odpisu,
– wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
– daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
4) doręcza oświadczenia,
5) spisuje protokoły,
6) sporządza protesty weksli i czeków,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.